.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. / Ostrów Lubelski, gm.
Ostrów Lubelski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5686
Powierzchnia: 121.7 km2
Zaludnienie: 46 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4412
Liczba wydanych kart: 2120
Liczba głosów oddanych: 2120
Liczba głosów ważnych: 2099
 48.05%
brak43.70%44.70%45.70%46.70%47.70%48.70%49.70%50.70%51.70%52.70% 
............
danych44.69%45.69%46.69%47.69%48.69%49.69%50.69%51.69%52.69%53.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora211.00
2BOROWSKI Marek Stefan994.72
3BUBEL Leszek Henryk40.19
5ILASZ Liwiusz Marian00.00
6KACZYŃSKI Lech Aleksander80738.45
7KALINOWSKI Jarosław1044.95
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard140.67
9LEPPER Andrzej Zbigniew77536.92
11PYSZKO Jan30.14
12SŁOMKA Adam Andrzej30.14
13TUSK Donald Franciszek26612.67
14TYMIŃSKI Stanisław30.14
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Ostrów Lubelski lokal Szkoły Podstawowej208510861086108152.09
2Kaznów lokal Szkoły Podstawowej44722122121449.44
3Rozkopaczew lokal Szkoły Podstawowej115648348348141.78
4Kolechowice lokal Szkoły Podstawowej72433033032345.58
  Ostrów Lubelski, gm. 4412 2120 2120 2099 48.05

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca