.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. / Kock, gm.
Kock, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7114
Powierzchnia: 100.62 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5446
Liczba wydanych kart: 2631
Liczba głosów oddanych: 2630
Liczba głosów ważnych: 2589
 48.31%
brak43.70%44.70%45.70%46.70%47.70%48.70%49.70%50.70%51.70%52.70% 
............
danych44.69%45.69%46.69%47.69%48.69%49.69%50.69%51.69%52.69%53.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora170.66
2BOROWSKI Marek Stefan1064.09
3BUBEL Leszek Henryk20.08
5ILASZ Liwiusz Marian120.46
6KACZYŃSKI Lech Aleksander71727.69
7KALINOWSKI Jarosław1234.75
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard170.66
9LEPPER Andrzej Zbigniew118045.58
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej40.15
13TUSK Donald Franciszek40915.80
14TYMIŃSKI Stanisław10.04
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Dom Pomocy Społecznej, Kock ul. Kościuszki 1.132459359358744.79
2Zespół Szkół w Kocku, Szkoła Podstawowa, Kock, ul. Przechodnia 10127261961960848.66
3Szkoła Podstawowa w Górce,69831731731345.42
4Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Talczynie48122622622046.99
5Budynek byłej Szkoły Filialnej w Annopolu26813313312649.63
6Szkoła Podstawowa w Białobrzegach69234134033849.28
7Zespół Szkół w Poizdowie60734834834457.33
8Dom Pomocy Społecznej, Kock ul. Kościuszki 1D10454545351.92
  Kock, gm. 5446 2631 2630 2589 48.31

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca