.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / lubartowski, pow. / Abramów, gm.
Abramów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4552
Powierzchnia: 84.54 km2
Zaludnienie: 53 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 3481
Liczba wydanych kart: 1764
Liczba głosów oddanych: 1764
Liczba głosów ważnych: 1742
 50.68%
brak43.70%44.70%45.70%46.70%47.70%48.70%49.70%50.70%51.70%52.70% 
............
danych44.69%45.69%46.69%47.69%48.69%49.69%50.69%51.69%52.69%53.70% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora110.63
2BOROWSKI Marek Stefan452.58
3BUBEL Leszek Henryk60.34
5ILASZ Liwiusz Marian30.17
6KACZYŃSKI Lech Aleksander39422.62
7KALINOWSKI Jarosław1277.29
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard100.57
9LEPPER Andrzej Zbigniew101658.32
11PYSZKO Jan20.11
12SŁOMKA Adam Andrzej10.06
13TUSK Donald Franciszek1247.12
14TYMIŃSKI Stanisław30.17
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Abramowie115454754754147.40
2lokal po Szkole Podstawowej w Ciotczy30419119118862.83
3lokal po Szkole Podstawowej w Dębinach26516116116060.75
4lokal po Szkole Podstawowej w Glinniku35618118118050.84
5Szkoła Podstawowa w Wielkiem48722922922347.02
6Szkoła Podstawowa. w Wielkolesie49322922922846.45
7lokal po Szkole Podstawowej w Wolicy42222622622253.55
  Abramów, gm. 3481 1764 1764 1742 50.68

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca