.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / kraśnicki, pow. / Szastarka, gm.
Szastarka, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6340
Powierzchnia: 73.53 km2
Zaludnienie: 86 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4934
Liczba wydanych kart: 2430
Liczba głosów oddanych: 2430
Liczba głosów ważnych: 2409
 49.25%
brak41.92%42.99%44.06%45.13%46.20%47.27%48.34%49.41%50.48%51.55% 
............
danych42.98%44.05%45.12%46.19%47.26%48.33%49.40%50.47%51.54%52.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.42
2BOROWSKI Marek Stefan722.99
3BUBEL Leszek Henryk30.12
5ILASZ Liwiusz Marian70.29
6KACZYŃSKI Lech Aleksander115748.03
7KALINOWSKI Jarosław953.94
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard80.33
9LEPPER Andrzej Zbigniew81033.62
11PYSZKO Jan00.00
12SŁOMKA Adam Andrzej00.00
13TUSK Donald Franciszek24210.05
14TYMIŃSKI Stanisław50.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół w Szastarce73933433433445.20
2Zespół Szkół w Blinowie Drugim122264864864253.03
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie Drugiej130767167166351.34
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Brzozówce86037637637143.72
5Gminne Centrum Kultury w Polichnie Czwartej80640140139949.75
  Szastarka, gm. 4934 2430 2430 2409 49.25

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca