.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / kraśnicki, pow. / Kraśnik, gm.
Kraśnik, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7129
Powierzchnia: 105.36 km2
Zaludnienie: 67 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 5442
Liczba wydanych kart: 2562
Liczba głosów oddanych: 2562
Liczba głosów ważnych: 2544
 47.08%
brak41.92%42.99%44.06%45.13%46.20%47.27%48.34%49.41%50.48%51.55% 
............
danych42.98%44.05%45.12%46.19%47.26%48.33%49.40%50.47%51.54%52.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora200.79
2BOROWSKI Marek Stefan913.58
3BUBEL Leszek Henryk40.16
5ILASZ Liwiusz Marian120.47
6KACZYŃSKI Lech Aleksander111943.99
7KALINOWSKI Jarosław893.50
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard261.02
9LEPPER Andrzej Zbigniew73228.77
11PYSZKO Jan10.04
12SŁOMKA Adam Andrzej40.16
13TUSK Donald Franciszek44417.45
14TYMIŃSKI Stanisław20.08
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Kraśnik ul. Piłsudskiego 1 lokal Urzędu Gminy151065265264743.18
2Kowalin lokal Szkoły Podstawowej73430230230041.14
3Stróża-Kolonia lokal Przedszkola99951051050651.05
4Stróża lokal Szkoły Podstawowej115458058057550.26
5Słodków Trzeci lokal Szkoły Podstawowej104551851851649.57
  Kraśnik, gm. 5442 2562 2562 2544 47.08

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca