.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / lubelskie, woj. / kraśnicki, pow. / Dzierzkowice, gm.
Dzierzkowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5475
Powierzchnia: 86.81 km2
Zaludnienie: 63 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 4221
Liczba wydanych kart: 2129
Liczba głosów oddanych: 2128
Liczba głosów ważnych: 2115
 50.44%
brak41.92%42.99%44.06%45.13%46.20%47.27%48.34%49.41%50.48%51.55% 
............
danych42.98%44.05%45.12%46.19%47.26%48.33%49.40%50.47%51.54%52.62% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora100.47
2BOROWSKI Marek Stefan1004.73
3BUBEL Leszek Henryk20.09
5ILASZ Liwiusz Marian110.52
6KACZYŃSKI Lech Aleksander75235.56
7KALINOWSKI Jarosław1416.67
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard100.47
9LEPPER Andrzej Zbigniew83839.62
11PYSZKO Jan10.05
12SŁOMKA Adam Andrzej10.05
13TUSK Donald Franciszek24711.68
14TYMIŃSKI Stanisław20.09
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Terpentyna Lokal Szkoły Podstawowej99850550450450.60
2Dzierzkowice-Wola Lokal Szkoły Podstawowej71835635635249.58
3Ludmiłówka Lokal Szkoły Podstawowej44220520520346.38
4Wyżnica Lokal Szkoły Podstawowej106549349349046.29
5Dzierzkowice Zastawie Lokal Dom Ludowy43326626626461.43
6Dzierzkowice Podwody Lokal Klub Rolnika56530430430253.81
  Dzierzkowice, gm. 4221 2129 2128 2115 50.44

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca