.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / żniński, pow. ...
żniński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 71339
Powierzchnia: 984.55 km2
Zaludnienie: 72 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 54950
Liczba wydanych kart: 25589
Liczba głosów oddanych: 25587
Liczba głosów ważnych: 25321
 46.57%
brak42.85%43.50%44.15%44.80%45.45%46.10%46.75%47.40%48.05%48.70% 
............
danych43.49%44.14%44.79%45.44%46.09%46.74%47.39%48.04%48.69%49.35% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora3361.33
2BOROWSKI Marek Stefan327012.91
3BUBEL Leszek Henryk440.17
5ILASZ Liwiusz Marian710.28
6KACZYŃSKI Lech Aleksander573822.66
7KALINOWSKI Jarosław6462.55
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard2360.93
9LEPPER Andrzej Zbigniew792131.28
11PYSZKO Jan190.08
12SŁOMKA Adam Andrzej170.07
13TUSK Donald Franciszek694027.41
14TYMIŃSKI Stanisław830.33
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
041901Barcin, gm.1178150495047499842.86
041902Gąsawa, gm.406119901990196949.00
041903Janowiec Wielkopolski, gm.748633363336330044.56
041904Łabiszyn, gm.709131473147312344.38
041905Rogowo, gm.531425982598256948.89
041906Żnin, gm.1921794699469936249.27
  żniński, pow. 54950 25589 25587 25321 46.57

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca