.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / kujawsko-pomorskie, woj. / golubsko-dobrzyński, pow. ...
golubsko-dobrzyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 45678
Powierzchnia: 612.98 km2
Zaludnienie: 74 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 34393
Liczba wydanych kart: 14666
Liczba głosów oddanych: 14666
Liczba głosów ważnych: 14583
 42.64%
brak39.12%39.66%40.20%40.74%41.28%41.82%42.36%42.90%43.44%43.98% 
............
danych39.65%40.19%40.73%41.27%41.81%42.35%42.89%43.43%43.97%44.52% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1360.93
2BOROWSKI Marek Stefan12538.59
3BUBEL Leszek Henryk170.12
5ILASZ Liwiusz Marian460.32
6KACZYŃSKI Lech Aleksander387326.56
7KALINOWSKI Jarosław4413.02
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1050.72
9LEPPER Andrzej Zbigniew519535.62
11PYSZKO Jan90.06
12SŁOMKA Adam Andrzej110.08
13TUSK Donald Franciszek346623.77
14TYMIŃSKI Stanisław310.21
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
040502Ciechocin, gm.292912571257125042.92
040503Golub-Dobrzyń, gm.627424552455244339.13
040501Golub-Dobrzyń, m.997644234423439444.34
040504Kowalewo Pomorskie, gm.870038653865384844.43
040505Radomin, gm.314213161316131241.88
040506Zbójno, gm.337213501350133640.04
  golubsko-dobrzyński, pow. 34393 14666 14666 14583 42.64

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca