.
.
 
. .
Wyniki głosowania
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / dolnośląskie, woj. / milicki, pow. ...
milicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 37362
Powierzchnia: 715.01 km2
Zaludnienie: 52 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba uprawnionych: 28956
Liczba wydanych kart: 13332
Liczba głosów oddanych: 13324
Liczba głosów ważnych: 13201
 46.04%
brak42.76%43.24%43.72%44.20%44.68%45.16%45.64%46.12%46.60%47.08% 
............
danych43.23%43.71%44.19%44.67%45.15%45.63%46.11%46.59%47.07%47.56% 

Zobacz także:
. . Wyniki głosowania na kandydatów . .
. .
. . . . . . . . .
Nr Nazwisko i imiona Liczba głosów na kandydata Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%]
1BOCHNIARZ Henryka Teodora1711.30
2BOROWSKI Marek Stefan142610.80
3BUBEL Leszek Henryk140.11
5ILASZ Liwiusz Marian360.27
6KACZYŃSKI Lech Aleksander341725.88
7KALINOWSKI Jarosław3202.42
8KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard1631.23
9LEPPER Andrzej Zbigniew339925.75
11PYSZKO Jan140.11
12SŁOMKA Adam Andrzej50.04
13TUSK Donald Franciszek421731.94
14TYMIŃSKI Stanisław190.14
 
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
021301Cieszków, gm.365716111608158844.05
021302Krośnice, gm.621826592659263142.76
021303Milicz, gm.1908190629057898247.49
  milicki, pow. 28956 13332 13324 13201 46.04

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca