.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / świdwiński, pow. / Sławoborze, gm.
Sławoborze, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4316
Powierzchnia: 188.7 km2
Zaludnienie: 22 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3289
Liczba wydanych kart: 1217
 37.00%
brak36.24%37.18%38.12%39.06%40.00%40.94%41.88%42.82%43.76%44.70% 
............
danych37.17%38.11%39.05%39.99%40.93%41.87%42.81%43.75%44.69%45.64% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Sławoborzu155067867867443.74
2Szkoła Podstawowa w Sławoborzu ul. Lipowa91622222222024.24
3Szkoła Podstawowa w Mysłowicach77127927927836.19
4Dom Pomocy Społecznej Krzecko 55238383873.08
=   3289  1217  1217  1210  37.00 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca