.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / pyrzycki, pow. / Przelewice, gm.
Przelewice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5654
Powierzchnia: 162.2 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4280
Liczba wydanych kart: 1415
 33.06%
brak33.06%34.44%35.82%37.20%38.58%39.96%41.34%42.72%44.10%45.48% 
............
danych34.43%35.81%37.19%38.57%39.95%41.33%42.71%44.09%45.47%46.86% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Jesionowie, 5968523423423334.16
2Świetlica wiejska w Płońsku, 6A100933133132832.80
3Urząd Gminy Przelewice, Przelewice 75136152852852138.80
4Szkoła Podstawowa w Żukowie, 38122532232231926.29
=   4280  1415  1415  1401  33.06 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca