.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / drawski, pow. / Kalisz Pomorski, gm.
Kalisz Pomorski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 7629
Powierzchnia: 480.53 km2
Zaludnienie: 15 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5780
Liczba wydanych kart: 2130
 36.85%
brak35.28%36.62%37.96%39.30%40.64%41.98%43.32%44.66%46.00%47.34% 
............
danych36.61%37.95%39.29%40.63%41.97%43.31%44.65%45.99%47.33%48.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, ul. Wolności 20208586886885941.63
2Przedszkole Miejskie w Kaliszu Pomorskim, ul. Dworcowa 29131459459458745.21
3Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, ul. Dworcowa 6127435535535327.86
4Szkoła Podstawowa w Pomierzynie, Pomierzyn 10110731331330928.27
=   5780  2130  2130  2108  36.85 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca