.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / wolsztyński, pow. ...
wolsztyński, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 55132
Powierzchnia: 680.03 km2
Zaludnienie: 81 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 37
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 37
Liczba uprawnionych do głosowania: 41679
Liczba wydanych kart: 20854
 50.03%
brak46.01%46.73%47.45%48.17%48.89%49.61%50.33%51.05%51.77%52.49% 
............
danych46.72%47.44%48.16%48.88%49.60%50.32%51.04%51.76%52.48%53.21% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
302901Przemęt, gm.1013147324732468546.71
302902Siedlec, gm.893541114111405646.01
302903Wolsztyn, gm.2261312011120091190153.12
  wolsztyński, pow. 41679 20854 20852 20642 50.03
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto1138462326231618854.74
2Wieś3029514622146211445448.27
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00
2od 5 001 do 10 00000000.00
3od 10 001 do 20 0001906688438843874146.38
4od 20 001 do 50 0002261312011120091190153.12
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca