.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / wielkopolskie, woj. / koniński, pow. / Rzgów, gm.
Rzgów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6930
Powierzchnia: 104.68 km2
Zaludnienie: 66 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 5164
Liczba wydanych kart: 2305
 44.64%
brak39.11%40.02%40.93%41.84%42.75%43.66%44.57%45.48%46.39%47.30% 
............
danych40.01%40.92%41.83%42.74%43.65%44.56%45.47%46.38%47.29%48.21% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Rzgowie, ul. Konińska 6153066066065843.14
2Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Sławsku, ul. Okólna 3149268468468245.84
3Szkoła Podstawowa w Grabienicach103346246245844.72
4Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Osieczy110949949949345.00
=   5164  2305  2305  2291  44.64 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca