.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Rudnik, gm.
Rudnik, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5218
Powierzchnia: 73.94 km2
Zaludnienie: 70 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4176
Liczba wydanych kart: 1323
 31.68%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy Rudnik, ul. Kozielska 1100729429428929.20
2Szkoła Podstawowa, ul. Długa 48, GAMÓW38117617617146.19
3Szkoła Podstawowa, ul. Marii Konopnickiej 2, SZONOWICE89728928928832.22
4Górnośląskie Centrum Kultury i Spotkań im. J.v.Eichendorffa (budynek byłej szkoły), ul. Zamkowa 1, ŁUBOWICE135744444444132.72
5Dom Kultury, ul. Parkowa 1, SŁAWIKÓW53412012011922.47
=   4176  1323  1323  1308  31.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca