.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / raciborski, pow. / Krzyżanowice, gm.
Krzyżanowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11454
Powierzchnia: 69.67 km2
Zaludnienie: 164 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 9115
Liczba wydanych kart: 3274
 35.92%
brak30.94%32.54%34.14%35.74%37.34%38.94%40.54%42.14%43.74%45.34% 
............
danych32.53%34.13%35.73%37.33%38.93%40.53%42.13%43.73%45.33%46.94% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Salka Katechetyczna w Tworkowie227269569568430.59
2Sala Narad Urzędu Gminy w Krzyżanowicach194871271070236.55
3Świetlica Wiejska w Zabełkowie69125225224936.47
4Zespół Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach133451051050438.23
5Świetlica Wiejska w Owsiszczach90334734734638.43
6Świetlica Wiejska w Rudyszwałdzie61923623623338.13
7Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach134852252251738.72
=   9115  3274  3272  3235  35.92 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca