.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / śląskie, woj. / gliwicki, pow. ...
gliwicki, pow.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 114735
Powierzchnia: 663.35 km2
Zaludnienie: 172 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 72
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 72
Liczba uprawnionych do głosowania: 92379
Liczba wydanych kart: 41095
 44.49%
brak33.31%35.62%37.93%40.24%42.55%44.86%47.17%49.48%51.79%54.10% 
............
danych35.61%37.92%40.23%42.54%44.85%47.16%49.47%51.78%54.09%56.41% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
240503Gierałtowice, gm.853548124811477456.38
240501Knurów, m.3184815770157651567149.52
240504Pilchowice, gm.831637433741371845.01
240502Pyskowice, m.1523963016300625341.35
240505Rudziniec, gm.850432803280325438.57
240506Sośnicowice, gm.650326842683266341.27
240507Toszek, gm.874229122911289433.31
240508Wielowieś, gm.469215931593157333.95
  gliwicki, pow. 92379 41095 41084 40800 44.49
 
. . Frekwencja w zależności od siedziby komisji obwodowej . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Opis Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Miasto5182624004239972384246.32
2Wieś4055317091170871695842.14
. Frekwencja w zależności od liczby mieszkańców gminy  
1do 5 00000000.00
2od 5 001 do 10 0001119542774276423638.20
3od 10 001 do 20 0004933621048210432089342.66
4od 20 001 do 50 0003184815770157651567149.52
5od 50 001 do 100 00000000.00
6od 100 001 do 200 00000000.00
7od 200 001 do 500 00000000.00
8pow. 500 00000000.00

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca