.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / wysokomazowiecki, pow. / Nowe Piekuty, gm.
Nowe Piekuty, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4245
Powierzchnia: 109.37 km2
Zaludnienie: 38 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3253
Liczba wydanych kart: 1867
 57.39%
brak42.11%44.00%45.89%47.78%49.67%51.56%53.45%55.34%57.23%59.12% 
............
danych43.99%45.88%47.77%49.66%51.55%53.44%55.33%57.22%59.11%61.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Nowych Piekutach ul. Główna 8101557957957357.04
2Zespół Szkół w Nowych Piekutach ul. Główna 3110260360360054.72
3Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej, ul. Mazowiecka 1113668568568460.30
=   3253  1867  1867  1857  57.39 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca