.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / wysokomazowiecki, pow. / Klukowo, gm.
Klukowo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5016
Powierzchnia: 123.77 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3837
Liczba wydanych kart: 2075
 54.08%
brak42.11%44.00%45.89%47.78%49.67%51.56%53.45%55.34%57.23%59.12% 
............
danych43.99%45.88%47.77%49.66%51.55%53.44%55.33%57.22%59.11%61.01% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Klukowie, ul. Szkolna 8158288888887656.13
2Szkoła Podstawowa w Kuczynie, Kuczyn 69105760860860857.52
3Szkoła Podstawowa w Wyszonkach Kościelnych, Wyszonki Kościelne 1119857957957748.33
=   3837  2075  2075  2061  54.08 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca