.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Przecław, gm.
Przecław, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 11090
Powierzchnia: 134.29 km2
Zaludnienie: 82 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 10
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 10
Liczba uprawnionych do głosowania: 8100
Liczba wydanych kart: 3743
 46.21%
brak44.04%45.24%46.44%47.64%48.84%50.04%51.24%52.44%53.64%54.84% 
............
danych45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83%56.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Przecławiu,tel.5813114110354854854749.68
2Szkoła Podstawowa w Kiełkowie, tel.581312361124924924740.75
3Szkoła Podstawowa w Rzemieniu,tel.774812993144244244147.48
4Szkoła Podstawowa w Tuszymie,tel.5813402176380180179145.43
5Szkoła Podstawowa w Łączkach Brzeskich,tel.581626181043343342953.46
6Szkoła Podstawowa w Dobryninie,tel.581137960525625625542.31
7Szkoła Podstawowa w Tuszymie, Punkt Filialny w Białym Borze tel.581340762224724724739.71
8Dom Ludowy w Podolu tel.581301378139239239250.19
9Budynek Komunalny, Stadion - Przecław, ul. Wenecka51923023022844.32
10Szkoła Podstawowa w Wylowie tel.581317935514514514440.85
=   8100  3743  3743  3721  46.21 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca