.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Padew Narodowa, gm.
Padew Narodowa, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5492
Powierzchnia: 70.55 km2
Zaludnienie: 77 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 4211
Liczba wydanych kart: 2180
 51.77%
brak44.04%45.24%46.44%47.64%48.84%50.04%51.24%52.44%53.64%54.84% 
............
danych45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83%56.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej,tel.8119381100457757757557.47
2Szkoła Podstawowa w Zarówniu tel.811939444023023022952.27
3Dom Strażaka w Piechotach tel.81197091881001009753.19
4Szkoła Podstawowa w Babulach tel.811938419110310310353.93
5Dom Strażaka w Rożniatach tel. 0-69662762831612912912840.82
6Dom Strażaka w Przykopie tel.811962143722522522551.49
7Szkoła Podstawowa w Wojkowie tel.811938930115415415351.16
8Dom Strażaka w Domacynach tel. 811958618798989852.41
9Szkoła Podstawowa w Padwi Narodowej, tel. 8119381114756456455549.17
=   4211  2180  2180  2163  51.77 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca