.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Gawłuszowice, gm.
Gawłuszowice, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2902
Powierzchnia: 33.79 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 2187
Liczba wydanych kart: 1156
 52.86%
brak44.04%45.24%46.44%47.64%48.84%50.04%51.24%52.44%53.64%54.84% 
............
danych45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83%56.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkolno Gimnazjalny w Gawłuszowicach38720520520452.97
2Szkoła Podstawowa w Krzemienicy34618118118152.31
3Szkoła Podstawowa w Młodochowie20810610610650.96
4Dom Ludowy w Brzyściu23412312312052.56
5Dom Strażaka w Kliszowie49827127026854.42
6Dom Strażaka w Woli Zdakowskiej35619119119153.65
7Szkoła Podstawowa w Ostrówku15879797850.00
=   2187  1156  1155  1148  52.86 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca