.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Czermin, gm.
Czermin, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6828
Powierzchnia: 80.32 km2
Zaludnienie: 85 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 4990
Liczba wydanych kart: 2198
 44.05%
brak44.04%45.24%46.44%47.64%48.84%50.04%51.24%52.44%53.64%54.84% 
............
danych45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83%56.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Czerminie tel. 7741909145671271271148.90
2Szkoła Podstawowa w Trzcianie tel.7740591131253953953541.08
3Szkoła Podstawowa w Brniu Osuchowskim tel. 77 41 43038415015015039.06
4Szkoła Podstawowa w Ziempniowie tel. 774127738214814814738.74
5Szkoła Podstawowa w Otałęży tel. 774101087340340339346.16
6Szkoła Podstawowa w Łysakowie tel. 774157458324624624642.20
=   4990  2198  2198  2182  44.05 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca