.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / mielecki, pow. / Mielec, m.
Mielec, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 62954
Powierzchnia: 47.36 km2
Zaludnienie: 1329 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 30
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 30
Liczba uprawnionych do głosowania: 49393
Liczba wydanych kart: 25033
 50.68%
brak44.04%45.24%46.44%47.64%48.84%50.04%51.24%52.44%53.64%54.84% 
............
danych45.23%46.43%47.63%48.83%50.03%51.23%52.43%53.63%54.83%56.04% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Wandy 11, tel. 584081067831731731646.76
2Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania, Mielec ul. Wojsławska 278, tel. 5863522154786086085855.59
3Szkoła Podstawowa Nr 2, Mielec ul. Kościuszki 4, tel. 5863166176298598598055.90
4dawna siedziba Sanepidu ul.Skłodowskiej 4, tel. 7886175136255355354840.60
5Komenda Hufca ZHP, Mielec ul. Asnyka 2, tel. 5862141145267367367146.35
6Szkoła Podstawowa Nr 3, Mielec ul. Żeromskiego 30, tel. 7885919172180280279746.60
7Przedszkole Miejskie Nr 7, Mielec ul. Pułaskiego 3, tel. 5863892176890490490151.13
8Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Mielec ul. Wolności 44, tel. 5820577219311761176117053.63
9Szkoła Podstawowa Nr 1, Mielec ul. Kilińskiego 37, tel.7731175208111621162116055.84
10Filia Spółdzielczego Domu Kultury, Mielec ul. Bajana 20, tel. 5852102186589389388847.88
11Przedszkole Miejskie Nr 9, Mielec ul. Pisarka 23, tel. 5852333187589989989647.95
12Żłobek Miejski Nr 3, Mielec ul. Pisarka 9, tel. 5852612195310011001100051.25
13Przedszkole Miejskie Nr 8, Mielec ul. Tańskiego 5, tel. 5852772236912011201119750.70
14Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, Mielec ul. Tańskiego 3, tel. 5852931203799999999749.04
15Szkoła Podstawowa Nr 9, Mielec ul. Drzewieckiego 11, tel. 5862642210310251025102048.74
16Przedszkole Miejskie Nr 6, Mielec ul. Skargi 15, tel. 5864121163686986986853.12
17Spółdzielczy Dom Kultury, Mielec ul. Kusocińskiego 13A, tel. 5855342185298098097452.92
18Gimnazjum Nr 2, Mielec ul. Grunwaldzka 7, tel. 7884280177110121012101057.14
19Samorządowe Centrum Kultury, Mielec Aleja Niepodległości 7, tel. 5836133216110921092108850.53
20Szkoła Podstawowa Nr 6, Mielec ul. Solskiego 8, tel. 5863103152578678677951.54
21Gimnazjum Nr 1, Mielec ul. Biernackiego 6, tel. 5862714180998298297954.28
22Dom Strażaka, Mielec ul. Cyranowska 6686243843843550.81
23Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej, Mielec ul. Pogodna 222710410410245.81
24Przedszkole Miejskie Nr 16, Mielec ul. Chałubińskiego 1, tel. 5825571156572572572446.33
25Żłobek Miejski Nr 7, Mielec ul. Botaniczna 6, tel. 5825692129862162162147.84
26Gimnazjum Nr 4, Mielec ul. Łąkowa 6, tel. 7881900218511181118111851.17
27Dom Pomocy Społecznej ul.Kardynała Wyszyńskiego 16205210601060105351.66
28Szkoła Podstawowa Nr 11, Mielec ul. Władysława Warneńczyka 2, tel. 5825308197898098097549.54
29Dom Strażaka, Mielec ul. Smoczka 35156078678678450.38
30Szpital Powiatowy, Mielec ul. Żeromskiego 22, tel.780011714630302920.55
=   49393  25033  25033  24938  50.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca