.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / krośnieński, pow. / Rymanów, gm.
Rymanów, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 15903
Powierzchnia: 165.79 km2
Zaludnienie: 95 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 13
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 13
Liczba uprawnionych do głosowania: 12337
Liczba wydanych kart: 6649
 53.89%
brak40.73%42.41%44.09%45.77%47.45%49.13%50.81%52.49%54.17%55.85% 
............
danych42.40%44.08%45.76%47.44%49.12%50.80%52.48%54.16%55.84%57.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie, ul. Grunwaldzka 11198511831183117559.60
2Dom Ludowy w Rymanowie (Posada Dolna), ul. Mickiewicza93154754754158.75
3Zespół Szkół Publicznych w Klimkówce141179178978556.06
4Zespół Szkół Publicznych we Wróbliku Szlacheckim138962162161544.71
5Dom Ludowy w Bziance45925225225054.90
6Dom Ludowy w Sieniawie79532332332240.63
7Ośrodek Zdrowia w Rymanowie Zdroju, ul. Parkowa 3121875175175061.66
8Zespół Szkół Publicznych w Milczy77741541541453.41
9Szkoła Podstawowa w Głębokiem78533933933443.18
10Zespół Szkół Publicznych w Króliku Polskim67834834834851.33
11Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej123072872872659.19
12Dom Ludowy w Ladzinie55627127126648.74
13Szpital Uzdrowiskowy Nr 1 "Eskulap" w Rymanowie Zdroju, ul. Parkowa 512380807965.04
=   12337  6649  6647  6605  53.89 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca