.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podkarpackie, woj. / krośnieński, pow. / Korczyna, gm.
Korczyna, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10883
Powierzchnia: 92.44 km2
Zaludnienie: 117 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 9
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 9
Liczba uprawnionych do głosowania: 8300
Liczba wydanych kart: 4160
 50.12%
brak40.73%42.41%44.09%45.77%47.45%49.13%50.81%52.49%54.17%55.85% 
............
danych42.40%44.08%45.76%47.44%49.12%50.80%52.48%54.16%55.84%57.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Korczyna, ul. Bpa Pelczara 5229511331131111649.37
2Dom Strażaka w Korczynie, ul. Szczepanika 2197999699599250.33
3Szkoła Podstawowa w Czarnorzekach28112612612444.84
4Szkoła Podstawowa w Krasnej53228028027852.63
5Szkoła Podstawowa w Węglówce64622622622534.98
6Dom Ludowy w Komborni108554754754550.41
7Szkoła Podstawowa w Woli Komborskiej32021121121165.94
8Dom Ludowy w Iskrzyni89650950950756.81
9Dom Strażaka w Korczynie, ul. Sporne26613213213249.62
=   8300  4160  4157  4130  50.12 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca