.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / opolskie, woj. / prudnicki, pow. / Lubrza, gm.
Lubrza, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4562
Powierzchnia: 83.15 km2
Zaludnienie: 54 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 3505
Liczba wydanych kart: 1660
 47.36%
brak30.29%32.02%33.75%35.48%37.21%38.94%40.67%42.40%44.13%45.86% 
............
danych32.01%33.74%35.47%37.20%38.93%40.66%42.39%44.12%45.85%47.59% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Dytmarowie90644044043848.57
2Świetlica Wiejska w Jasionie19510610610654.36
3Urząd Gminy w Lubrzy77538938938550.19
4Strażnica OSP w Nowym Browińcu35210410410429.55
5Wiejski Dom Kultury w Olszynce37817617617646.56
6Wiejski Dom Kultury w Prężynce27413013013047.45
7Wiejski Dom Kultury w Trzebinie62531531531450.40
=   3505  1660  1660  1653  47.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca