.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Sabnie, gm.
Sabnie, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4270
Powierzchnia: 107.92 km2
Zaludnienie: 39 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 3328
Liczba wydanych kart: 1817
 54.60%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Wiejski Dom Kultury w Kupientynie45524924924454.73
2Szkoła Podstawowa w Sabniach102352152151550.93
3Szkoła Podstawowa w Zembrowie77941041040752.63
4Świetlica w Tchórznicy40023023022957.50
5Szkoła Podstawowa w Niecieczy47432232231567.93
6Świetlica w Hilarowie19785858543.15
=   3328  1817  1817  1795  54.60 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca