.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / sokołowski, pow. / Bielany, gm.
Bielany, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4051
Powierzchnia: 109.6 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3097
Liczba wydanych kart: 1758
 56.76%
brak48.40%49.24%50.08%50.92%51.76%52.60%53.44%54.28%55.12%55.96% 
............
danych49.23%50.07%50.91%51.75%52.59%53.43%54.27%55.11%55.95%56.80% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Świetlica / były pawilon GS / w Bielanach-Żyłakach110062462461956.73
2Szkoła Podstawowa w Kożuchowie47828528528259.62
3Szkoła Podstawowa w Patrykozach42524624624557.88
4Szkoła Podstawowa w Rozbitym Kamieniu109460360359955.12
=   3097  1758  1758  1745  56.76 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca