.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / pułtuski, pow. / Winnica, gm.
Winnica, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4183
Powierzchnia: 115.09 km2
Zaludnienie: 36 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3149
Liczba wydanych kart: 1470
 46.68%
brak35.03%36.42%37.81%39.20%40.59%41.98%43.37%44.76%46.15%47.54% 
............
danych36.41%37.80%39.19%40.58%41.97%43.36%44.75%46.14%47.53%48.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie63130030030047.54
2Szkoła Podstawowa w Błędostowie58226226226145.02
3Urząd Gminy w Winnicy91439039038442.67
4Szkoła Podstawowa w Winnicy102251851851450.68
=   3149  1470  1470  1459  46.68 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca