.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płoński, pow. / Załuski, gm.
Załuski, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5703
Powierzchnia: 111.65 km2
Zaludnienie: 51 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 4336
Liczba wydanych kart: 1579
 36.42%
brak32.03%33.58%35.13%36.68%38.23%39.78%41.33%42.88%44.43%45.98% 
............
danych33.57%35.12%36.67%38.22%39.77%41.32%42.87%44.42%45.97%47.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Załuskach142546846846432.84
2Szkoła Podstawowa w Szczytnie106840140139837.55
3Szkoła Podstawowa w Kroczewie82234534534541.97
4Szkoła Podstawowa w Kamienicy102136536536235.75
=   4336  1579  1579  1569  36.42 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca