.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płoński, pow. / Nowe Miasto, gm.
Nowe Miasto, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4807
Powierzchnia: 118.35 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3798
Liczba wydanych kart: 1481
 38.99%
brak32.03%33.58%35.13%36.68%38.23%39.78%41.33%42.88%44.43%45.98% 
............
danych33.57%35.12%36.67%38.22%39.77%41.32%42.87%44.42%45.97%47.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Gościminie Wielkim79232832832441.41
2Remiza OSP w Latonicach100533633632933.43
3Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście, ul.Ciechanowska 15200181781781140.83
=   3798  1481  1481  1464  38.99 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca