.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płoński, pow. / Naruszewo, gm.
Naruszewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 6918
Powierzchnia: 159.55 km2
Zaludnienie: 43 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 5352
Liczba wydanych kart: 1755
 32.79%
brak32.03%33.58%35.13%36.68%38.23%39.78%41.33%42.88%44.43%45.98% 
............
danych33.57%35.12%36.67%38.22%39.77%41.32%42.87%44.42%45.97%47.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa w Naruszewie108935035034732.14
2Szkoła Podstawowa w Radzyminku105131931831730.35
3Szkoła Podstawowa w Zaborowie55721121121037.88
4Szkoła Podstawowa w Nacpolsku166258258257635.02
5Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzembowie99329329328829.51
=   5352  1755  1754  1738  32.79 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca