.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / płoński, pow. / Baboszewo, gm.
Baboszewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 8218
Powierzchnia: 162.35 km2
Zaludnienie: 50 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 6
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 6
Liczba uprawnionych do głosowania: 6217
Liczba wydanych kart: 2393
 38.49%
brak32.03%33.58%35.13%36.68%38.23%39.78%41.33%42.88%44.43%45.98% 
............
danych33.57%35.12%36.67%38.22%39.77%41.32%42.87%44.42%45.97%47.53% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Hala Sportowa w Baboszewie121642042041534.54
2Świetlica Środowiskowa w Baboszewie173077477477244.74
3Świetlica Wiejska w Rzewinie69425325325136.46
4Szkoła Podstawowa w Polesiu85828228228232.87
5Szkoła Podstawowa w Sarbiewie97737637637538.49
6Szkoła Podstawowa w Mystkowie74228828828538.81
=   6217  2393  2393  2380  38.49 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca