.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Wąsewo, gm.
Wąsewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4783
Powierzchnia: 119.2 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 3634
Liczba wydanych kart: 1553
 42.74%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczne Gimnazjum w Wąsewie144071171170949.38
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudkach Starych71629929929741.76
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Rząśniku Włościańskim61424424424439.74
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Trynosach-Osiedle67723723723735.01
5Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudzie18762626233.16
=   3634  1553  1553  1549  42.74 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca