.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / ostrowski, pow. / Andrzejewo, gm.
Andrzejewo, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4748
Powierzchnia: 118.64 km2
Zaludnienie: 40 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 4
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 4
Liczba uprawnionych do głosowania: 3571
Liczba wydanych kart: 1727
 48.36%
brak42.73%44.05%45.37%46.69%48.01%49.33%50.65%51.97%53.29%54.61% 
............
danych44.04%45.36%46.68%48.00%49.32%50.64%51.96%53.28%54.60%55.93% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminne Gimnazjum w Andrzejewie195799899899451.00
2Szkoła Podstawowa w Królach Dużych30213813813745.70
3Szkoła Podstawowa w Starej Ruskołęce84035035034841.67
4Remiza OSP w Zarębach Warchołach47224124124151.06
=   3571  1727  1727  1720  48.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca