.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / makowski, pow. / Szelków, gm.
Szelków, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 3894
Powierzchnia: 112.93 km2
Zaludnienie: 34 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 7
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 7
Liczba uprawnionych do głosowania: 3013
Liczba wydanych kart: 1457
 48.36%
brak41.06%41.86%42.66%43.46%44.26%45.06%45.86%46.66%47.46%48.26% 
............
danych41.85%42.65%43.45%44.25%45.05%45.85%46.65%47.45%48.25%49.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Gminny Ośrodek Kultury w Szelkowie104149549549247.55
2Świetlica wiejska w Chylinach56320720720136.77
3Świetlica OSP w Pomaskach Wielkich21513113112960.93
4Świetlica wiejska w Przeradowie39323323323359.29
5Świetlica wiejska w Ciepielewie37616416416443.62
6Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Strachocinie20613013013063.11
7Świetlica wiejska w Dzierżanowie21997979744.29
=   3013  1457  1457  1446  48.36 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca