.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / makowski, pow. / Różan, gm.
Różan, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 4660
Powierzchnia: 84.1 km2
Zaludnienie: 55 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 3661
Liczba wydanych kart: 1557
 42.53%
brak41.06%41.86%42.66%43.46%44.26%45.06%45.86%46.66%47.46%48.26% 
............
danych41.85%42.65%43.45%44.25%45.05%45.85%46.65%47.45%48.25%49.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4 (sala konferencyjna)119860260259350.25
2Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4 (sala ślubów)107146646646643.51
3Dom Dziennego Pobytu Różan, ul. Gdańska 4/3139248948948535.13
=   3661  1557  1557  1544  42.53 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca