.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / makowski, pow. / Maków Mazowiecki, m.
Maków Mazowiecki, m.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 10352
Powierzchnia: 10.3 km2
Zaludnienie: 1005 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 8146
Liczba wydanych kart: 3550
 43.58%
brak41.06%41.86%42.66%43.46%44.26%45.06%45.86%46.66%47.46%48.26% 
............
danych41.85%42.65%43.45%44.25%45.05%45.85%46.65%47.45%48.25%49.06% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Szkoła Podstawowa Nr 1 ul.Sportowa 9 w Makowie Maz.183481481479744.38
2Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Gen.Pułaskiego 15 w Makowie Maz.211481981981638.74
3Liceum Ogólnokształcące ul.Kopernika 2 w Makowie Maz.208097397396346.78
4Zespół Szkół ul. Adama Mickiewicza 37 w Makowie Maz.202093193192746.09
5SP ZOZ Zespół Z-dów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża w Makowie Maz. ul. W. Witosa 29813131313.27
=   8146  3550  3550  3516  43.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca