.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / białobrzeski, pow. / Wyśmierzyce, gm.
Wyśmierzyce, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 2936
Powierzchnia: 104.31 km2
Zaludnienie: 28 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 3
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 3
Liczba uprawnionych do głosowania: 2227
Liczba wydanych kart: 1005
 45.13%
brak42.58%43.19%43.80%44.41%45.02%45.63%46.24%46.85%47.46%48.07% 
............
danych43.18%43.79%44.40%45.01%45.62%46.23%46.84%47.45%48.06%48.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Urząd Miejski w Wyśmierzycach ul. Mickiewicza 75132561661661246.49
2Szkoła Podstawowa w Witaszynie36317417417447.93
3Szkoła Podstawowa w Kostrzyniu53921521521239.89
=   2227  1005  1005  998  45.13 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca