.
.
 
. .
Frekwencja
.
. . Frekwencja w głosowaniu na Prezydenta RP . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / mazowieckie, woj. / białobrzeski, pow. / Stromiec, gm.
Stromiec, gm.
Statystyka, stan na 30.06.2005
Liczba mieszkańców: 5840
Powierzchnia: 156.47 km2
Zaludnienie: 37 os/km2
Zbiorcze wyniki głosowania
Liczba obwodów: 5
Liczba obwodów z których spłynęły dane: 5
Liczba uprawnionych do głosowania: 4267
Liczba wydanych kart: 1817
 42.58%
brak42.58%43.19%43.80%44.41%45.02%45.63%46.24%46.85%47.46%48.07% 
............
danych43.18%43.79%44.40%45.01%45.62%46.23%46.84%47.45%48.06%48.68% 

Zobacz także:
. . Liczba uprawnionych, liczba wydanych kart do głosowania . .
. .
. . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych
do głosowania
Liczba kart
wydanych
Liczba głosów Liczba: kart wydanych / uprawnionych [%]
oddanych ważnych
1Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku44122722722451.47
2Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem67724824824036.63
3Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie91931431430434.17
4Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym57123023022940.28
5Urząd Gminy w Stromcu165979879879048.10
=   4267  1817  1817  1787  42.58 
 

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca