.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / zachodniopomorskie, woj. / szczecinecki, pow. ...
szczecinecki, pow.
Statystyka
Liczba mieszkańców: 79868
Powierzchnia: 1765.22 km2
Zaludnienie: 45 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 61726
Liczba obwodów: 46
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny4210
Szpital10
Zakład karny10
Zakład pomocy społecznej21
razem 46 11

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
321502Barwice, gm.gmina miejsko-wiejska57033
321503Biały Bór, gm.gmina miejsko-wiejska44095
321504Borne Sulinowo, gm.gmina miejsko-wiejska66830
321505Grzmiąca, gm.gmina wiejska44040
321506Szczecinek, gm.gmina wiejska77579
321501Szczecinek, m.gmina miejska2032149


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca
Szczecinek, m. Barwice, gm. Biały Bór, gm. Borne Sulinowo, gm. Grzmiąca, gm. Szczecinek, gm. Szczecinek, gm.