.
.
 
 
. .
Obwodowe Komisje Wyborcze
.
. . Komisje wyborcze . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Polska / podlaskie, woj. / hajnowski, pow. ...
hajnowski, pow.
Statystyka
Liczba mieszkańców: 50898
Powierzchnia: 1623.65 km2
Zaludnienie: 31 os/km2
Statystyka w wyborach
Liczba uprawnionych: 42057
Liczba obwodów: 45
 

      gmina wiejska  
 
      teren wiejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      teren miejski w gminie miejsko wiejskiej  
 
      gmina miejska  
. . Typy obwodów głosowania . .
. .
. . . . . . .
Typ obwodu Liczba
Powszechny419
Szpital20
Areszt śledczy10
Zakład pomocy społecznej10
razem 45 9

. . Obwody głosowania . .
. .
. . . . . . . . .
Teryt Gmina Typ Liczba
obwodów uprawnionych
200502Białowieża, gm.gmina wiejska32125
200503Czeremcha, gm.gmina wiejska23126
200504Czyże, gm.gmina wiejska42343
200505Dubicze Cerkiewne, gm.gmina wiejska31771
200506Hajnówka, gm.gmina wiejska63612
200501Hajnówka, m.gmina miejska1519240
200507Kleszczele, gm.gmina miejsko-wiejska42597
200508Narew, gm.gmina wiejska53637
200509Narewka, gm.gmina wiejska33606


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca
Hajnówka, m. Kleszczele, gm. Narew, gm. Narewka, gm. Białowieża, gm. Czeremcha, gm. Czyże, gm. Dubicze Cerkiewne, gm. Hajnówka, gm. Hajnówka, gm.