.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 00:17 w dniu 10 października 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 15 587 obwodach stanowiących 61,93% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła   17 851 550 osób;
2) liczba kart wydanych 8 765 616;
3) frekwencja wyniosła 49,10%;
4) liczba głosów ważnych oddanych łącznie w skali kraju wyniosła   8 703 872 głosy;
5) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła:

Nazwisko i imię kandydataLiczba uzyskanych
głosów
% uzyskanych
głosów
BOCHNIARZ Henryka Teodora 105 653 1,21%
BOROWSKI Marek Stefan 863 992 9,93%
BUBEL Leszek Henryk 11 086 0,13%
ILASZ Liwiusz Marian 18 526 0,21%
KACZYŃSKI Lech Aleksander 2 897 745 33,29%
KALINOWSKI Jarosław 175 227 2,01%
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 117 770 1,35%
LEPPER Andrzej Zbigniew 1 459 712 16,77%
PYSZKO Jan 6 173 0,07%
SŁOMKA Adam Andrzej 5 491 0,06%
TUSK Donald Franciszek 3 028 627 34,80%
TYMIŃSKI Stanisław 13 870 0,16%

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca