.
.
 
 
. .
Dokumenty / Dane w arkuszach
.
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r.
  Zestawienie zbiorczych wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
  Zestawienie zbiorczych wyników głosowania na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2005 r.
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r.w powiatach
  Wyniki głosowania w powiatach w ujęciu liczbowym
  Wyniki głosowania w powiatach w ujęciu procentowym
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r.w gminach
  Wyniki głosowania w gminach w ujęciu liczbowym
  Wyniki głosowania w gminach w ujęciu procentowym
 
 Wyniki głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 9 października 2005 r.w obwodach
  Wyniki głosowania w obwodach w ujęciu liczbowym
  Wyniki głosowania w obwodach w ujęciu procentowym

  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca