.
.
 
 
. .

KOMUNIKAT
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

o cząstkowych nieoficjalnych wynikach wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustalonych o godz. 23:00 w dniu 9 października 2005 r.

Na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania w 4 526 obwodach stanowiących 17,98% ogólnej liczby obwodów, Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że cząstkowe nieoficjalne wyniki wyborów, w zakresie liczby oddanych głosów na poszczególnych kandydatów, są następujące:

1) liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 5 117 491 osób;
2) liczba kart wydanych 2 555 284;
3) frekwencja wyniosła 49,93%;
4) liczba głosów ważnych oddanych łącznie w skali kraju wyniosła 2 538 223 głosy;
5) liczba głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów wyniosła:

Nazwisko i imię kandydataLiczba uzyskanych
głosów
% uzyskanych
głosów
BOCHNIARZ Henryka Teodora32 7741,29%
BOROWSKI Marek Stefan274 91610,83%
BUBEL Leszek Henryk3 2060,13%
ILASZ Liwiusz Marian5 1060,20%
KACZYŃSKI Lech Aleksander829 82932,69%
KALINOWSKI Jarosław44 6471,76%
KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard36 5261,44%
LEPPER Andrzej Zbigniew376 13114,82%
PYSZKO Jan1 8930,07%
SŁOMKA Adam Andrzej1 9670,08%
TUSK Donald Franciszek927 16836,53%
TYMIŃSKI Stanisław4 0600,16%

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca