.
.
 
 
. .

ZPOW-650-11/05

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 29 sierpnia 2005 r.

o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 24 sierpnia 2005 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Włodzimierza Cimoszewicza, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła
zarejestrować Włodzimierza Cimoszewicza, lat 54, wykształcenie wyższe prawnicze, wykonującego zawód posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Warszawie, jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca