.
.
 
 
. .

ZPOW-650-5/05

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 26 sierpnia 2005 r.

o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Stefana Borowskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 19 sierpnia 2005 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła
zarejestrować Marka Stefana Borowskiego, lat 59, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonującego zawód posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnionego w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkałego w Warszawie, jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca