.
.
 
 
. .

ZPOW-650-16/05

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 1 września 2005 r.

o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Andrzeja Słomki.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 25 sierpnia 2005 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła
zarejestrować Adama Andrzeja Słomkę, lat 41, wykształcenie wyższe pedagogiczne, z zawodu nauczyciela, zatrudnionego w Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny, zamieszkałego w Katowicach, jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Na wniosek pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Adama Słomki na liście kandydatów umieszczone zostanie oznaczenie przynależności kandydata do Konfederacji Polski Niepodległej — Obóz Patriotyczny.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca