.
.
 
 
. .

ZPOW-650- 2/05

Komunikat
Państwowej Komisji Wyborczej

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

o zarejestrowaniu kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego.

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że po rozpatrzeniu zgłoszenia kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dokonanego w dniu 25 lipca 2005 r. przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tymińskiego, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowiła
zarejestrować Stanisława Tymińskiego, lat 57, wykształcenie średnie, wykonującego zawód menadżera, zatrudnionego w Transduction Limited w Mississauga (Kanada), zamieszkałego w Komorowie jako kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Ferdynand Rymarz


  Akty Prawne Dokumenty Organy wyborcze Kandydaci Frekwencja Wyniki Ponowne głosowanie SEJM SENAT Wykonawca